Stichting Artilleriemonument Dubbeldam
Laatste reacties
  Laatste artikelen


   

  Uitnodiging Herdenking Dubbeldam

  Geachte heer of mevrouw,

  Als datum voor de jaarlijkse bijeenkomst, waarbij de krijgsverrichtingen van de derde afdeling van het 14e Regiment Artillerie (III-14RA) te Dubbeldam zullen worden herdacht, is voor 2017 zaterdag 13 mei gekozen.

  De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden bij het Artilleriemonument op het Damplein in Dubbeldam, nu gemeente Dordrecht.  Het Artilleriemonument in Dubbeldam is één van de schaarse artilleriemonumenten in de provincie Zuid-Holland.

  Wij nodigen u en andere belangstellenden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Bij de bijeenkomst zullen de gevallenen behorend tot het Regiment worden herdacht en zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de krijgsverrichtingen van dit Regiment tijdens de meidagen van 1940 op en rond het eiland van Dordrecht.

  In de jaren vijftig heeft de toenmalige batterijofficier, de eerste luitenant A.H.H. Robbé Groskamp het initiatief genomen dat leidde tot de oprichting van het monument, aanvankelijk geplaatst voor het toenmalige gemeentehuis, later verplaatst naar het Damplein. De heer Robbé Groskamp heeft tot op hoge leeftijd steeds de jaarlijkse herdenkingen bijgewoond. Hij overleed in 2008.

  Lange tijd vond de bijeenkomst na de plechtigheid op het Damplein plaats in café "Eyck en Donck", waar destijds de staf van de eerste gevechtsbatterij van de afdeling was gevestigd. Sedert de afbraak van dat etablissement worden de bijeenkomsten gehouden in Gravenhorst.

  Vanaf 1991 werd de jaarlijkse herdenking georganiseerd door het Comité Artillerie Monument Dubbeldam, bestaande uit enkele leden van de Vereniging Officieren Artillerie (V.O.A.), afdeling Rotterdam. Sedert de tiende mei 2010 worden de werkzaamheden van dat comité voortgezet door de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam.

  De plechtigheid zal muzikaal live worden opgeluisterd door met militaire muziek. Dit jaar is dat een kwintet van het ROA Reünieorkest Artillerie!

  LET OP!!  Gewijzigde plaats van samenkomst op zaterdag 13 mei 2017

  Eind maart zonden wij naar ons bestand het bericht inzake de jaarlijkse herdenking bij het Artillerie Monument in Dubbeldam op 13 mei. Daarin en op het toen bijgesloten kaartje stonden de tijden en het programma vermeld, met als start- en eindpunt Gravenhorst.

  Naar ons recentelijk is gebleken, wordt de vertrouwde locatie, De Gravin (Gravenhorst) ten tijde van de herdenking grondig gerenoveerd en kunnen wij daar dit jaar niet terecht. 

  Gelukkig heeft het bestuur een ‘uitwijkstelling’ gevonden, die eveneens is gelegen op loopafstand van het monument. De in het programma genoemde tijden wijzigen daardoor niet.

  Vanaf 10:00 uur en zeker ook na de herdenking ontvangt het bestuur daarom graag alle belangstellenden en de krans- en bloemenleggers in de Maranathakerk, Gravensingel 19, 3319 EN Dordrecht. Een nader aanduiding van de ligging van deze nieuwe locatie ten opzichte van Gravenhorst en het Damplein treft u op de keerzijde van dit schrijven aan. De Maranthakerk is op 250 meter (of 3 minuten) lopen van Gravenhorst gelegen.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Na de kranslegging is er in de Maranathakerk een openbare bijeenkomst alwaar Prof.Dr. J.M.W. Binnenveld de jaarlijkse toespraak zal verzorgen. 

  Tijd

  Programma zaterdag 13 mei 2017

  10:00 uur

  Ontvangst in de Maranathakerk, Gravensingel 19, 3319 EN  Dordrecht.
  Wij zijn daar bereikbaar via het telefoonnummer 06-22 96 18 65.
  Ook de de Maranathakerk ligt op loopafstand van het monument. Voor vervoer kan worden gezorgd.

  10:55 uur

  Woord van welkom door de voorzitter van de Stichting Artilleriemonument Dubbeldam

  11:00 uur

  Vertrek te voet vanaf de Maranathakerk naar het Damplein onder aanvoering van Peloton 48 onder bevel van de heer C.H. Heidt (elt (R) der Artillerie b.d.).

  11:15 uur

  Plechtige herdenking bij het monument en kranslegging met medewerking van een kwintet van het ROA Reünieorkest Artillerie.

  12:00 uur

  Terugkeer naar de  Maranathakerk alwaar samenkomst

  12:15 uur

  Toespraak door Prof.Dr. J.M.W. Binnenveld, Bestuursvoorzitter van het Museum Rotterdam ’40-45’NU over de aard van de herdenking en de lessen die geleerd kunnen worden

  13:00 uur

  Sluiting.

  Uw aanwezigheid alsmede het dragen van onderscheidingen wordt door velen zeer op prijs gesteld.

  Bijdragen in de kosten voor de organisatie van de herdenking en het onderhoud van het monument zijn meer dan welkom op rekening
  NL 91 INGB 0006 3603 21 ten name van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, te Rotterdam.

  Namens het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam

  w.g.
  J.J. Boiten
  secretaris

  noot:
  In maart 2017 worden de aankondigingen naar de ons bekende adressen verzonden. Indien u er prijs op stelt om ook in ons adressenbestand te worden opgenomen, stuurt u dan een kort berichtje met uw gegevens (naam, adres, etc.) naar het bestuur

  Uiteraard staat het u geheel vrij anderen op deze webpagina te attenderen!

  Deze website bestaat sinds 5 november 2010 en wordt regelmatig bijgewerkt.
  Uw vragen, suggesties en hyperlinks vernemen wij bijzonder graag.  Reacties