GEEN HERDENKING IN 2021!

 

Dubbeldam, 19 april 2021

Geachte heer of mevrouw,

Tot onze grote spijt moet ik u hierbij mededelen dat, in tegenstelling tot veler verlangens, ook dit jaar de oorspronkelijk voor 8 mei 2021 geplande herdenking bij het Artilleriemonument in Dubbeldam volgens het inmiddels bekende en traditionele protocol geen doorgang kan vinden.
De achtergronden bij dit unaniem door het bestuur genomen besluit moge u, zeker gelet op vigerende COVID-richtlijnen en de leeftijd van het merendeel van de gebruikelijk aanwezigen, duidelijk zijn. Wij allen hoopten tot op het laatste moment op betere berichten.


Wel zal ook in 2011 wederom alleen de voorzitter van het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, de reserve luitenant-kolonel der Artillerie de heer R.G. Boissevain, dit maal tezamen met de reserve eerste luitenant der Artillerie b.d, de heer R.E. Kamp, in besloten kring en op enig moment op zaterdag 8 mei aanstaande bij ons monument één krans leggen. Zij doen dit namens ‘alle traditionele kransleggers’ te weten de nabestaanden en/of vertegenwoordigers van het toenmalige personeel ingedeeld bij de afdeling (I –) III 14 R.A., dat in de meidagen van 1940 bij Dubbeldam is gesneuveld. Dat waren de reserve kapitein W.J.Dethmers, de dienstplichtig soldaten H. van den Akker, J.H. van Elten, J. ter Steege, G.Westerdijk en L.J. Pennings; maar ook namens ook het Wapen der Artillerie, de Bond van Wapenbroeders, de Gemeente Dordrecht, de Winkeliersvereniging Dubbeldam, de Stichting Oud Dubbeldam en de Vereniging Officieren Artillerie.

Een impressie van de sobere herdenking op 8 mei kunt u hier vinden,

Herdenking 2022

Voor 2022 staat de herdenking gepland op zaterdag 14 mei. Via deze website houden wij u in ieder geval op de hoogte van de stand van zaken met betrekking deze herdenking. Houdt daarom onze website (www.artilleriemonument.nl) in de gaten en noteer alvast de datum!

En u weet..... bijdragen in de kosten voor de organisatie van de herdenking en het onderhoud van het monument altijd zijn meer dan welkom op rekening NL 91 INGB 0006 3603 21 ten name van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam, te Rotterdam.

Namens het bestuur van de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam,

Jaap Boiten,
secretaris "Stichting Artillerie Monument Dubbeldam"
kap (R) der Artillerie b.d.

J.M. Beijelaan 6
4328 LW  Burgh-Haamstede

Tel.:      0111 – 852 979
            06 -22 96 18 65

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Deze website bestaat sinds 5 november 2010 en wordt regelmatig bijgewerkt.