WAT WE PUBLICEERDEN IN HET KADER VAN DE HERDENKING IN 2022?

 

Geachte heer/mevrouw,

Vandaag, zaterdag 14 mei 2022 vond onder een heerlijk zonnetje na twee jaar van afwezigheid door Corona de jaarlijkse bijeenkomst plaats. Bij deze herdenking, werden de krijgsverrichtingen van 1940, nu 82 jaar geleden, van de derde afdeling van het 14e Regiment Artillerie (III-14 RA) op en rond het eiland van Dordrecht herdacht.

De plaats voor de herdenkingsbijeenkomst is wederom het Artilleriemonument, één van de schaarse artilleriemonumenten in de provincie Zuid-Holland, nabij het Damplein in Dubbeldam, nu gemeente Dordrecht. Een aardig weetje is dat ook op de nieuwe plaats de vuurmond weer, net zoals destijds, precies gericht staat op ‘de Moerdijk’.

Velen waren die dag weer aanwezig. Familie van de gevallenen, hoogwaardigheidsbekleders uit de militaire- en uit de burgermaatschappij en belangstellenden. Jong en oud. Om even stil te staan bij wat er was gebeurd.   

De organisatie van de bijeenkomst is, zoals al vele jaren, in handen van de Vereniging Officieren Artillerie afdeling Rotterdam en de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam. Zij kijken terug op een geslaagde herdenking.

Na de ontvangst in De Troubadour (Gravenhorst), begaf de stoet zich lopend in de richting van het monument voor de plechtige herdenking bij het monument en de kranslegging. De kransen en bloemen werden achtereenvolgend gelegd door:

 1. Eveline en Liselotte Koole en Yasin en Soufian Robbé Groskamp, achterkleinkinderen van Reserve 1ste Luitenant A.H.H. Robbé Groskamp, namens I – III 14 R.A.
 2. Hanny Dethmers en Alet Doornbos kleindochters van Reserve Kapitein W.J.Dethmers.
 3. De heer Edwin Bekx en zijn zoon Julian namens de familie van dienstplichtig soldaat H. van den Akker
 4. De heer G.J. van Elten namens de familie van dienstplichtig soldaat J.H. van Elten
 5. Sander en Raymond Kuijer, achterkleinzoons van dienstplichtig soldaat J. ter Steege
 6. Mevrouw A. van Kralingen namens de familie van dienstplichtig soldaat G.Westerdijk
 7. Genm W.S. Rietdijk, Wapenoudste der Artillerie
 8. De heer Nahon namens de Bond van Wapenbroeders en de O.V.V.
 9. Burgemeester Mr. A.W. Kolff namens de Gemeente Dordrecht
 10. De heer P. ’t Lam namens de Winkeliersvereniging Dubbeldam
 11. Brigade Generaal b.d. A.M. Rosengarten namens de Vereniging Officieren Artillerie 

Na het défilé en terug in Gravenhorst/de Troubadour, volgde een gezellige samenkomst met koffie en belegde broodjes. Mr. A.W. Kolff, Burgemeester van de Gemeente Dordrecht en de Luitenant-kolonel bd Drs. W.J. Hagemeijer spraken de aanwezigen toe en omstreeks 13:00 uur werd de bijeenkomst gesloten.

De organisatie van de bijeenkomst is, zoals al vele jaren, in handen van de Vereniging Officieren Artillerie afdeling Rotterdam en de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam. Zij kijken terug op een geslaagde herdenking.


 • Foto's en de tekst van de toespraak van de heer Hagemeijer worden spoedig aan deze website toegevoegd. 
 • Uiteraard staat het u geheel vrij anderen op deze webpagina te attenderen!

 

Deze website bestaat sinds 5 november 2010 en wordt regelmatig bijgewerkt. Opmerkingen en suggesties zijn welkom via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..