Uitnodiging Herdenking Dubbeldam op 9 mei 2020


Geachte heer of mevrouw,

Als datum voor de jaarlijkse bijeenkomst, waarbij de krijgsverrichtingen van de derde afdeling van het 14e Regiment Artillerie (III-14RA) te Dubbeldam zullen worden herdacht, is voor 2020 zaterdag 9 mei gekozen.

De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden bij het Artilleriemonument op het Damplein in Dubbeldam, nu gemeente Dordrecht.  Het Artilleriemonument in Dubbeldam is één van de schaarse artilleriemonumenten in de provincie Zuid-Holland.

Wij nodigen u en andere belangstellenden van harte uit daarbij aanwezig te zijn. Bij de bijeenkomst zullen de gevallenen behorend tot het Regiment worden herdacht en zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de krijgsverrichtingen van dit Regiment tijdens de meidagen van 1940 op en rond het eiland van Dordrecht.

In de jaren vijftig heeft de toenmalige batterijofficier, de eerste luitenant A.H.H. Robbé Groskamp het initiatief genomen dat leidde tot de oprichting van het monument, aanvankelijk geplaatst voor het toenmalige gemeentehuis, later verplaatst naar het Damplein. De heer Robbé Groskamp heeft tot op hoge leeftijd steeds de jaarlijkse herdenkingen bijgewoond. Hij overleed in 2008.

Lange tijd vond de bijeenkomst na de plechtigheid op het Damplein plaats in café "Eyck en Donck", waar destijds de staf van de eerste gevechtsbatterij van de afdeling was gevestigd. Sedert de afbraak van dat etablissement worden de bijeenkomsten gehouden in Gravenhorst.

Vanaf 1991 werd de jaarlijkse herdenking georganiseerd door het Comité Artillerie Monument Dubbeldam, bestaande uit enkele leden van de Vereniging Officieren Artillerie (V.O.A.), afdeling Rotterdam. Sedert de tiende mei 2010 worden de werkzaamheden van dat comité voortgezet door de Stichting Artillerie Monument Dubbeldam.

De plechtigheid zal naar verwachting ook dit jaar muzikaal live worden opgeluisterd door met militaire muziek. 

 

Foto's 2019

Fotoreportage van Wim van de Pol ten behoeve van Dubbeldamstart.nl